Běžné účty

Běžný účet je zpravidla forma finančního bankovního účtu vedeného v bance, který vede finanční transakce mezi klientem a bankou a sleduje tak finanční situaci daného účtu.

Bankovní účty mohou mít kladný (tzv. aktivní, kreditní) zůstatek, kdy banka dluží peníze zákazníkovi (depozitní účet), nebo záporný (pasivní, debetní) zůstatek, když zákazník dluží bance peníze (úvěrový účet).

Operace prováděné na bankovních účtech

  • Vklad finančních prostředků.
  • Výběr finančních prostředků.
  • Příkaz k úhradě na jiný bankovní účet.
  • Příkaz k inkasu.

Stejné transakce jako klasický bankovní účet může mnohdy provádět také internetová peněženka.

Bankovní účet si může zřídit fyzická nebo právnická osoba. Běžný účet slouží zejména k bezhotovostnímu platebnímu styku. Klient disponuje se svými vloženými finančními prostředky. Tyto finanční transakce může klient aktivně provádět prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů. Taktéž banka pravidelně poukazuje na účet nasmlouvané úroky a inkasuje (bankovní poplatky nebo různá penále). Na běžný účet lze většinou při splnění kritérií banky navázat všechny platební instrumenty, které banka nabízí. V platebním styku to jsou především trvalé příkazy, svolení k inkasu, vydání šeků k účtu, platební karty, internetové či telefonní bankovnictví, půjčky,…

Finanční prostředky do výše 100.000,- eur jsou na bankovních účtech pojištěny pro případ krachu banky u Fondu pojištění vkladů, takže využívání bankovních účtů je relativně bezpečné.

Specifickým bankovním účtem je spořící účet, který má většinou omezené možnosti transakcí, ale výrazně vyšší spořící úrok pro zhodnocení finančních prostředků. Je proto mnohdy vhodné mít u jedné finanční instituce otevřen spořící i běžný účet.

Zřídit účet u bankovní instituce lze například zde.