Hypotéky

Hypoteční úvěr (neboli hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Nejčastěji se využívá účelová hypotéka, kde se jako zástava využívá úvěrem financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Výhodou hypoték je často výrazně nižší úrok i RPSN úvěru díky tomu, že věřitel má půjčené peníze jištěné nemovitostí.

Dle zákona je hypoteční úvěr definován takto: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“.

Účel hypotečního úvěru může být

  1. koupě nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku);
  2. financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby;
  3. financování rekonstrukcí, modernizace a oprav nemovitosti;
  4. koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů, společného jmění manželů;
  5. koupě družstevního podílu a úhrada členského podílu;
  6. zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti;
  7. refinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, který byl použit na investici do nemovitosti.

Podle zákona č. 84/1995 Sb. je stanovená hranice poskytnutí hypotečního úvěru a to ve výši 70% ceny zastavěné nemovitosti, pokud hypoteční úvěr bude financován prostřednictvím hypotečních zástavních listů. Některé banky však umožňují financování do výše 100% hodnoty nemovitosti. Minimální výši hypotéky mají jednotlivé banky stanovené individuálně, dle zákona však minimálně Kč 100.000,-.

Žadatelem o hypotéku se může stát plnoletý občan České republiky i cizinec, který zde má v Česku dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Banka u žadatele posuzuje zejména jeho schopnost splácet úvěr. Je tedy nutné prokázat dostatečnou výši příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), podnikání, nájemného nebo různých sociálních dávek (starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek). Žadatel o hypotéku by měl mít dobrou platební historii.

Pro hypoteční úvěr je typické splácení pravidelnými splátkami, tzv. anuitní splácení. Anuitou je splácena umořovaná půjčka současně s úrokovou platbou, jejichž poměr se každou splátkou mění. V průběhu splácení klesá podíl úroku a zároveň roste podíl úmoru, tj. každá další splátka obsahuje větší podíl úmoru a nižší část úroku. Některé banky umožňují degresivní (klesající) nebo progresivní (rostoucí) splátky, které se v čase mění. Minimální splatnost hypotečního úvěru je většinou 5 let, maximální až 30 let. Je možná i delší doba, 40 let, ale nároky kladené na klienta jsou pak vyšší. Pokud by žadatel nebyl po celou dobu splácení hypotečního úvěru v produktivním věku, je potřeba zajistit a stanovit ještě spolužadatele. Žadatel musí splňovat podmínku, kdy délka splatnosti úvěru nesmí překročit 70 let jeho věku. Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je nižší splátka a naopak. Optimální doba na splácení hypotečního úvěru je 15 – 20 let, kdy je nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr.

Porovnání hypoték

Získat hypotéku můžete v kalkulačce zde.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je specifický druh hypotéky, kdy chceme využít finance z hypotéčního úvěru na financování čehokoliv jiného než právě zastavené nemovitosti. Fakticky se jedná o úvěr často s výhodným úrokem, protože je jištěn právě nemovitostí.

Jedná se o neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Finanční prostředky z tohoto úvěru můžete využít k uspokojení všech svých potřeb, není tedy určen vyloženě na nákup nemovitosti, pozemku, provedení rekonstrukce apod. V USA se tento typ úvěru nazývá Home equity loan.

Výhody americké hypotéky

  1. Úvěr můžete využít na cokoliv, nemusíte bance sdělovat na co si úvěr pořizujete.
  2. Výhodné měsíční splátky díky možnosti rozložení splácení na období až 20 let.
  3. Nemovitost s Americkou hypotékou může klient kdykoli prodat.

U americké hypotéky tedy musíte vlastnit nemovitost, kterou využijete jako zástavu. U americké neúčelové hypotéky je maximální výše úvěru 75% hodnoty nemovitosti. U hypotéky bez prokazování příjmů je hranice úvěru většinou do 60 % hodnoty nemovitosti.