Oddlužení fyzické osoby („osobní bankrot“)

Máte mnoho úvěrů, které nezvládáte splácet? Právě pro vás existuje zákonná možnost oddlužení prostřednictvím vyhlášení osobního bankrotu. Oddlužení může být efektivním řešením, jak si na dlouhou dobu dopředu snížit splátky a opět žít normálně.

Jsme schopni zdarma vám pomoci s tímto složitým procesem oddlužení a rozhodnout se, zda je pro vás oddlužení výhodné.

Oddlužení se převážně vztahuje na pohledávky soukromých osob (nepodnikatelů) a aby mohlo k oddlužení dojít musíte mít více než jednoho věřitele. Možnost oddlužení platí v České republice od 1. ledna 2008, kdy vešel v platnost insolvenční zákon. který zavedl institut oddlužení fyzických osob. Popularita oddlužení roste velice rychle. Hlavním důvodem je, že oddlužení má menší dopady než konkurs. Dlužník v případě oddlužení nepřichází o oprávnění nakládat se svým majetkem nesloužícím k zajištění. Navíc se dlužník může části svého dluhu zbavit, v případě oddlužení může být „odpuštěno“ až 70 % dluhu. Aby tedy mohlo dojít k oddlužení, musí být dlužník schopen zaplatit minimálně 30 % dluhu během 5ti let.

Oddlužení probíhá buď prostřednictvím splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty.

Žádost o oddlužení

Pokud vás možnost oddlužení zaujala, popište nám vaši situaci v emailu zaslaném na oddluzeni@financni-poradenstvi.com a my vás budeme kontaktovat.

Pokud nechcete vyhlašovat osobní bankrot nebo nesplňujete podmínky pro jeho vyhlášení, můžete snížit náklady na půjčky prostřednictvím repůjčky.