Spořící účty

Spořicí účet je účet poskytovaný převážně bankami jako speciální forma bankovního účtu. Hlavním účelem spořícího účtu je shromažďování finančních prostředků, které klient pomocí svého spoření poskytuje bance, záložně nebo jiné finanční instituci. Odměnou za omezené možnosti využití vložených prostředků banka poskytuje vyšší úročení než u běžných účtů. Klient tak výhodně a bezpečně zhodnocuje finanční prostředky.

Na spořící účty lze zpravidla kdykoliv vkládat, ale výběry se mohou provádět pouze omezeně, často pouze jednou měsíčně. Tento účet nelze běžně použít pro odchozí bezhotovostní platby. Spořicí účty mají mnoho variant. Spořicí účty nebývají většinou zpoplatněny. Výše úročení není ve většině případů pevně stanovena, ale je vyhlašovaná bankou a odvíjí se od aktuálního stavu na peněžním trhu.

Výhody spořícího účtu

  1. Vysoký úrok pro zhodnocení vložených finančních prostředků.
  2. Bezpečné zhodnocování, protože spořící účty u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen  jsou stejně jako běžné účty ze zákona pojištěny do výše 100.000 eur u Fondu pojištění vkladů (FPV).
  3. Nízké nebo nulové náklady na zřízení i vedení účtu.
  4. Vklad je možné použít jako zástavu nebo záruku.

Nevýhodou spořících účtů jsou pouze omezené možnosti transakcí. Často je nutné nejdříve bezplatně finanční prostředky převést na běžný účet u dané banky, než je s nimi možno dále nakládat. Některé banky již i tuto nevýhodu postupně odstraňují, protože slučují vlastnosti běžného a spořícího účtu.